34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh