Sản xuất và Cung cấp vật tư, dụng cụ và thiết bị công nghiệp cơ khí xây dựng.